Nyheter

Sedan 2015 då Tommy Vitterskog råkade ut för en olycka med en hjärnskada som följd, har Anneli Vitterskog valt att arbeta som anställd, först på Linköpings Stadsmission där hon utvecklade nya former för samtalsstöd till ensamkommande, och därefter med verksamhetsutveckling för Linköping kommuns ungdomsarenor. Så länge är företaget Vitterskogs vilande.