Mindfulness – medveten närvaro

Mindfulness – medveten närvaro

water-427536_1280

Vill du kunna synliggöra varje möjlighet som erbjuds, för att nå dina mål? Då är det värt att ta en stund och utveckla din förmåga till medveten närvaro.

Som ledare kommer en utvecklad förmåga att vara närvarande i stunden, ge en rad positiva effekter. Eliminerad stress, få fokus som gör dig effektiv, och ökad förmåga att uppfatta detaljer som kan visa sig helt avgörande för slutresultatet! Har du prövat, men inte känt att det fungerar för dig? Är Mindfulness svårt eller för flummigt? Då har du bara fått felaktig vägledning in till just din medvetna närvaro. Låt oss förklara:

Människor fungerar olika. Olika sinnen är olika dominanta hos oss. För att hitta den enklaste vägen för dig in i mindfulness så ta reda på om du har fallenhet för ljud, känsel, syn eller emotioner. Lär du dig bäst och mår bäst när du är aktiv, rör på dig, springer eller är på gymmet så är det kroppsliga inklusive känseln viktig för dig. Är du musikalisk, tycker om språk och retorik så är din ingång till mindfulness ljud. Är du visuell, engagerad av färg & form och tänker i bilder så är det din väg in. Är du intuitiv, känslomänniska som är mån om vad du och dina medmänniskor känner så är miljön och känslofokuset din väg in. Har du presenterats för mindfulness ur någon av de andras perspektiv, upplevs mindfulness som svårt. Utforskar du det via ditt perspektiv däremot, kan du med tiden lägga på de andras och utveckla en mycket stark förmåga att vara i nuet.

Vill du veta mer? Kontakta oss för rådgivning och utbildningar här.

UA-69089514-1

Comments are closed