Lathund till AMVs nya regler


 


AMV
har skärpt arbetet angående den psykosociala arbetsmiljön.

Vi hjälper er med effektiv kartläggning och förslag på
förbättringar,
för att klara av Arbetsmiljöverkets nya tuffare granskningar!

 


 Arbetsförhållanden att ha koll på:

Fysiska
Exempel: Ljudnivå, kroppsansträgning och luftkvalitet

Psykiska
Exempel: Stressnivå, KASAM, och balans mellan frihet och ansvar

Sociala
Exempel: Konfliktkompetens, teambuilding och jämställdhetsfrågor

Dokument som ska finnas och vara uppdaterade:

Handlingsplan som adresserar alla tre kategorierna ovan
Riskbedömning som adresserar alla tre kategorierna ovan
10 + arbetstagare? Då ska ni även ha arbetsmiljöpolicy, rutiner, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och uppföljning av arbetsmiljöarbetet skriftligt.


Vi har kompetensen att lotsa er rätt i AMVs nya krav – kontakta oss här

Comments are closed