Arbetsmiljö 2.0 – Fakta

Vi ser till att ni möter arbetsmiljöverkets nya krav och på köpet minskar stressen hos både ledning och personal

 

• Arbetsmiljöverkets har uppdaterat regelverket:
arbetsgivaren har nu högre krav på sig att kunna visa och bevisa
att det jobbas aktivt för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa

• Svenskarna är Nordens mest stressade folk

• Lönsamhet och god hälsa går hand i hand

• Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning
– därför är åtgärder för att förbättra situationen också mycket lönsamma

• 60% av svenska arbetsplatser följer ännu inte regelverket

Hur går det till?

Comments are closed