Arbetsmiljö 2.0 – Hur går det till?

 

Ni väljer själv nivå efter behov och önskemål.

 

Nivå 1: kartläggningen

I dialog går vi igenom situationen. Vi gör en analys utifrån
individ, relationer och miljö vilket resulterar i en
sammanställning med tips och en beskrivning av vilka
möjliga vägar framåt. Det ger möjlighet till att jobba på
egen hand med utvecklingen. Om ni önskar fortsatt hjälp,
så har vi nästa nivå.

Nivå 2: rådgivningen

Rådgivning ges i form av handledning, samtalsstöd,
krisstöd eller handledning under en avtalad tidsperiod.
Detta kan ske ute hos kund så väl som i lokaler vi ordnat
allt efter ert önskemål. Det kan även ordnas via telefon,
videosamtal eller skriftligen om så önskas.

Nivå 3: Utbildningen

För dig som vill fördjupa dig i något område, så
rekommenderar vi utbildning. Vi håller kurser i
mindfulness och stresshantering, och arrangerar
utbildningar i konflikthantering, intern- och extern
kommunikation samt personlig utveckling

 

Söker ni inspiration eller ett smakprov så håller vi gärna en föreläsning! Kontakta oss här

Comments are closed