Fakta och tips

Konflikthantering

chess-316658_1280

De flesta av oss har lärt sig att det inte är något roligt med konflikter. Det gör tyvärr också att de flesta av oss inte lär oss vetenskapen bakom dem. En grundläggande förståelse för konflikters natur underlättar både förebyggande och hanterande av konflikter:stora som små. Inuti dig själv så som i relationer och situationer du möter.

Vitterskogs snabbguide till konfliktlösning
Vad är en konflikt? Det underlättar att ha koll på vad vi faktiskt pratar om när vi använder ordet “konflikt”.

En konflikt uppstår…

 1. när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och
 2. upplever att något blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål.
 3. När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration,
 4. som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten

I bland är vi själva den andra parten, och konflikten sker inom oss själva. Likväl där som när konflikt uppstår mellan människor och grupper behövs det någon form av medling för att komma vidare.

Exempel: Dina barn bråkar över vem som ska få den enda apelsinen kvar i fruktskålen.
Vad gör du? Löser det genom att båda måste nöja sig med en halv apelsin var? Låta en få, och en vara utan denna gång? Kanske tar du den själv?

Steg ett är att utreda om konflikten är ett faktum eller ett missförstånd. Det gör vi genom att ringa in behoven. På frågan vad de behöver apelsinen till, ska den ena baka och behöver skalet och den andra vill ha klyftorna inuti till mellanmål! Det är otroligt många gnabb som snabbt kan lösas genom att klargöra syftet och behoven. Det är väldigt sällan, det bara finns en enda lösning till ett genuint behov!

Vill du kunna avgöra hur allvarlig en konflikt är? Stäm av den gentemot tabellen här:

VitterskogsKonflikttrappa

 

Är en konflikt på steg 4 eller nära, bör medlande tredjepart kallas in.

Gör du skillnad mellan dialog, diskussion och debatt? En arbetsplatskultur som främjar dialog framför diskussion och debatt är den mest hållbara konfliktförebyggande metoden.

Vill du lära dig mer på egen hand om grunderna i konfliktlösning rekommenderar vi:  Friedrich Glasls bok “Confronting conflict”. Vi kan även skräddarsy utbildning och rådgivning utefter era behov och önskemål. Kontakta oss här:


Det goda samtalet

kvinnor

Gör du skillnad mellan dialog, diskussion och debatt? En arbetsplatskultur som främjar dialog framför diskussion och debatt är den mest hållbara konfliktförebyggande metoden. Som ledare är du förebilden som visar vad som förväntas av medarbetarna. Främjar du dialog, blir verksamheten mer hållbar och flexibel, resurssnål och arbetsklimatet motiverande.

Vill du jobba vidare själv med detta rekommenderar vi att använda Marshall Rosenbergs ickevåldskommunikation (NVC). Boktips: “Nonviolent communication – ett språk för livet”.

För personlig rådgivning på ämnet, samt skräddarsydda utbildningar, kontakta oss här.


Utbrändhet utmattningssyndrom

sad-659422_1920

Varningssignaler
– Påverkat korttidsminne; ovanligt glömsk och har svårt att hålla kvar lika mycket i minnet som vore normalt för dig
– Ljud/ljuskänslig; blir ovanligt störd/uttröttad/huvudvärk av ljud/ljus du brukar tåla.
– Stunder med hjärtklappning; hjärtat rusar och det kan bli svårare att hämta andan.
– Stark oro i situationer som inte varit oroande för dig förut. 
– Håglöshet; det som brukar ge dig glädje och energi har slutat fungera.
– Känsla av att gå på autopilot; förlorad kontakt mellan tanke och känsla.
– Dålig sömn; du kan inte få stopp på tankarna som snurrar, du blir rastlös och har svårt att somna.


Goda råd till individen
– Ta hjälp tidigt; ju tidigare du återfår din balans desto mindre risk för långvariga hälsokonsekvenser
– Se över KASAM – känsla av sammanhang i yrkesliv så som privatliv. Vad behöver du för att öka meningsfullheten, begripligheten, hanterbarheten och förutsägbarheten i livet?
– Utgå från Maslows behovstrappa. Har du inte ordning på de grundläggande behoven av mat och sömn, så minskar möjligheten att tillgodogöra dig resterande steg (trygghet, gemenskap och självförverkligande).

Varje liten förändring du gör i rätt riktning, vare sig det är förbättrad kost och motion, ta emot mer hjälp och stöd från andra eller förändring för att minska stressen så frigör du energi till att ta tag i nästa steg. Var snäll mot dig själv och ge dig själv uppskattning för varje enskild förändring till det positiva du genomför. Rom byggdes inte på en dag.

Vill du ha personlig rådgivning? Kontakta oss här


Goda råd till organisation och ledarskap där det finns personal med utmattningssyndrom
Det är påfrestande för varje organisation att ha personal frånvarande på grund av utmattningssyndrom. Både din verksamhet och personen i fråga vinner på att hjälp sätts in tidigt för att vända situationen. I dag brister kontakten mellan vården och arbetsgivarna, vilket osynliggör möjliga lösningar. Lösningar kan finnas på alla nivåer, via vården, arbetsplatsen och individen själv.

Vi kan erbjuda att vara den överblickande parten, som går in och i kontakt med alla parter samt tar fram en winwin-strategi. Kontakta oss här


Mindfulness – medveten närvaro

water-427536_1280

Vill du kunna synliggöra varje möjlighet som erbjuds, för att nå dina mål? Då är det värt att ta en stund och utveckla din förmåga till medveten närvaro.

Som ledare kommer en utvecklad förmåga att vara närvarande i stunden, ge en rad positiva effekter. Eliminerad stress, fokus som gör dig effektiv, och ökad förmåga att uppfatta detaljer som kan visa sig helt avgörande för slutresultatet! Har du prövat, men inte känt att det fungerar för dig? Är Mindfulness svårt eller för flummigt? Då har du bara fått felaktig vägledning in till just din medvetna närvaro. Låt oss förklara:

Människor fungerar olika. Olika sinnen är olika dominanta hos oss. För att hitta den enklaste vägen för dig in i mindfulness så ta reda på om du har fallenhet för ljud, känsel, syn eller emotioner. Lär du dig bäst och mår bäst när du är aktiv, rör på dig, springer eller är på gymmet så är det kroppsliga inklusive känseln viktig för dig. Är du musikalisk, tycker om språk och retorik så är din ingång till mindfulness ljud. Är du visuell, engagerad av färg & form och tänker i bilder så är det din väg in. Är du intuitiv, känslomänniska som är mån om vad du och dina medmänniskor känner så är miljön och känslofokuset din väg in. Har du presenterats för mindfulness ur någon av de andras perspektiv, upplevs mindfulness som svårt. Utforskar du det via ditt perspektiv däremot, kan du med tiden lägga på de andras och utveckla en mycket stark förmåga att vara i nuet.

Vill du veta mer? Kontakta oss för rådgivning och utbildningar här.


Stresshantering

grand-central-station-768573_1280

Vitterskogs 10 snabba för att hantera stress

 • Ta tid till att skapa struktur
 • Klargör dina syften och mål
 • När du har struktur och överblick, prioritera det som är mest i linje med syften och mål
 • Avsätt tid för återhämtning
 • Ha en ribba för “gott nog” lägre än ditt idealmål.
 • Prioritera grunderna i behovstrappan för att öka uthålligheten; hälsa, mat och sömn
 • Ta hjälp
 • Nyttja medveten närvaro
 • Ta varje möjlighet att vistas nära natur och grönska
 • Andas

Vitterskogs erbjuder stöd med att klargöra syften och mål, skapa struktur och ringa in rätt prioriteringar för just dig och din organisation. Vi utbildar även i mindfulness och erbjuder retreater för att återfå balansen efter stressen slagit till. Vill du veta mer? Kontakta oss för rådgivning och utbildningar här.

 

Comments are closed