Det goda samtalet

kvinnor

Gör du skillnad mellan dialog, diskussion och debatt?
En arbetsplatskultur som främjar dialog framför diskussion och debatt är den mest hållbara konfliktförebyggande metoden.

Som ledare är du förebilden som visar vad som förväntas av medarbetarna. Främjar du dialog, blir verksamheten mer hållbar och flexibel, resurssnål och arbetsklimatet motiverande.

Vill du jobba vidare själv med detta rekommenderar vi att använda Marshall Rosenbergs ickevåldskommunikation (NVC). Boktips: “Nonviolent communication – ett språk för livet”.

För personlig rådgivning på ämnet, samt skräddarsydda utbildningar, kontakta oss här.

UA-69089514-1

Comments are closed