Konflikthantering

chess-316658_1280

De flesta av oss har lärt sig att det inte är något roligt med konflikter. Det gör tyvärr också att de flesta av oss inte lär oss vetenskapen bakom dem. En grundläggande förståelse för konflikters natur underlättar både förebyggande och hanterande av konflikter – stora som små. Inuti dig själv så som i relationer och situationer du möter.

Vitterskogs snabbguide till konfliktlösning
Vad är en konflikt? Det underlättar att ha koll på vad vi faktiskt pratar om när vi använder ordet “konflikt”.

En konflikt uppstår…

  1. när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och
  2. upplever att något blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål.
  3. När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration,
  4. som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten

I bland är vi själva den andra parten, och konflikten sker inom oss själva. Likväl där som när konflikt uppstår mellan människor och grupper behövs det någon form av medling för att komma vidare.

Exempel: Dina barn bråkar över vem som ska få den enda apelsinen kvar i fruktskålen.
Vad gör du? Löser det genom att båda måste nöja sig med en halv apelsin var? Låta en få, och en vara utan denna gång? Kanske tar du den själv?

Steg ett är att utreda om konflikten är ett faktum eller ett missförstånd. Det gör vi genom att ringa in behoven. På frågan vad de behöver apelsinen till, ska den ena baka och behöver skalet och den andra vill ha klyftorna inuti till mellanmål! Det är otroligt många gnabb som snabbt kan lösas genom att klargöra syftet och behoven. Det är väldigt sällan, det bara finns en enda lösning till ett genuint behov!

Vill du kunna avgöra hur allvarlig en konflikt är? Stäm av den gentemot tabellen här:

VitterskogsKonflikttrappa

 

Är en konflikt på steg 4 eller nära, bör medlande tredjepart kallas in.

Gör du skillnad mellan dialog, diskussion och debatt? En arbetsplatskultur som främjar dialog framför diskussion och debatt är den mest hållbara konfliktförebyggande metoden.

Vill du lära dig mer på egen hand om grunderna i konfliktlösning rekommenderar vi:  Friedrich Glasls bok “Confronting conflict”. Vi kan även skräddarsy utbildning och rådgivning utefter era behov och önskemål. Kontakta oss här.

UA-69089514-1

Comments are closed