Sociala media

 

En ny form av relationsskapande för organisationer och företag är den via sociala media.
Den kräver sina egna verktyg då den har en egen logik och egna processer.
Vi har kollen och hjälper er gärna ta fram er egen sociala media-strategi.
Här följer några goda råd:

Vinster

En välskött närvaro på sociala medier genererar:

  • en god relation till kunden vilken skapar lojalitet till ert varumärke
  • en källa till omvärldsbevakning och en snabb kanal för feedback
  • synlighet och möjlighet att bli rekommenderade vidare till nya kundgrupper

Risker

En misskött närvaro på sociala medier genererar:

  •  En sida där kunden inte får svar snabbt på frågor och spam inte rensas bort kan snarare försämra kundens relation till er och ert varumärke. Ryktet går snabbt på nätet vad som fungerar och inte.
  • Att ha en passiv sida med inlägg som envägskommunikation i stället för dialog, signalerar bristande sociala media-kompetens.
  • Är inläggen generella och opersonliga osynliggör ni er själva och den värdefulla kundrelationen kan inte uppstå. Då slösar ni bara resurser på att upprätthålla sidan.

Har ni inte tid att lägga på att ha en personlig relation till era kunder, ge dem svar i rimlig tid (helst samma dag, allra helst direkt) och hålla snyggt på sidan så det inte fylls med spam och annat – överväg att inte ha en sida över huvud taget. Ta dock gärna fram en strategi hur och när det skulle kunna vara möjligt. Vi rör oss mer och mer emot ett läge där ”syns man inte finns man inte” på ställen som Facebook, Instagram och Twitter.
Vill ni veta mer? Kontakta oss här

Är ni på gång i sociala media? Här hittar ni Vitterskogs checklista!

Comments are closed