Utbrändhet utmattningssyndrom

sad-659422_1920

Dagens arbetsklimat är en utmaning för många. Ju mer ansvar du har, desto mer i riskzonen är du. Att utveckla god självkännedom och avsätta tid för återhämtning är avgörande. Har det gått en längre period utan detta är det viktigt att ta situationen på allvar. Ju tidigare du kan vända trenden, desto snabbare kan du vara tillbaks i form. Lär dig varningssignalerna och hitta vilka stresshanteringsverktyg som fungerar bäst för dig!

Varningssignaler
– Påverkat korttidsminne; ovanligt glömsk och har svårt att hålla kvar lika mycket i minnet som vore normalt för dig
– Ljud/ljuskänslig; blir ovanligt störd/uttröttad/huvudvärk av ljud/ljus du brukar tåla.
– Stunder med hjärtklappning; hjärtat rusar och det kan bli svårare att hämta andan.
– Stark oro i situationer som inte varit oroande för dig förut.
– Håglöshet; det som brukar ge dig glädje och energi har slutat fungera.
– Känsla av att gå på autopilot; förlorad kontakt mellan tanke och känsla.
– Dålig sömn; du kan inte få stopp på tankarna som snurrar, du blir rastlös och har svårt att somna.

Goda råd till individen
– Ta hjälp tidigt; ju tidigare du återfår din balans desto mindre risk för långvariga hälsokonsekvenser
– Se över KASAM – känsla av sammanhang i yrkesliv så som privatliv. Vad behöver du för att öka meningsfullheten, begripligheten, hanterbarheten och förutsägbarheten i livet?
– Utgå från Maslows behovstrappa. Har du inte ordning på de grundläggande behoven av mat och sömn, så minskar möjligheten att tillgodogöra dig resterande steg (trygghet, gemenskap och självförverkligande).

Varje liten förändring du gör i rätt riktning, vare sig det är förbättrad kost och motion, ta emot mer hjälp och stöd från andra eller förändring för att minska stressen så frigör du energi till att ta tag i nästa steg. Var snäll mot dig själv och ge dig själv uppskattning för varje enskild förändring till det positiva du genomför. Rom byggdes inte på en dag.

Vill du ha personlig rådgivning? Kontakta oss här

Goda råd till organisation och ledarskap där det finns personal med utmattningssyndrom
Det är påfrestande för varje organisation att ha personal frånvarande på grund av utmattningssyndrom. Både din verksamhet och personen i fråga vinner på att hjälp sätts in tidigt för att vända situationen. I dag brister kontakten mellan vården och arbetsgivarna, vilket osynliggör möjliga lösningar. Lösningar kan finnas på alla nivåer, via vården, arbetsplatsen och individen själv.

Vi kan erbjuda att vara den överblickande parten, som går in och i kontakt med alla parter samt tar fram en winwin-strategi. Kontakta oss här

UA-69089514-1

Comments are closed