”Upward” – utbildningar, rådgivning och föreläsningar

 

upwards (1)Passa på att förkovra dig i Vitterskogs utbud av utbildningar
och konsulttjänster. Du hittar dem nedan.


Utveckling


Vbroisionen – finn den, lär ut den och genomför den!

Är visionsarbetet levande i er organisation? Har alla samma bild av vad er vision och era mål är? 

Ett levande visionsarbete är nyckeln till ett gott arbetsklimat, effektiva arbetsprocesser och en tydlig identitet för att nå igenom bruset både till potentiella nyrekryteringar och kunder. Vitterskogs erbjuder konsultation hela vägen. Har ni visionen färdig på papper, och behöver en strategi för implementering? Behöver ni börja om och utveckla en ny vision i linje med tidens nya utmaningar?
Vi jobbar med utvecklande rådgivning och workshops för att ge liv och föra er närmre era gemensamma mål. Intresseanmälan

För vem skulle du rekommendera Vitterskogs Framtidsworkshop – när är den till hjälp?
” Jag skulle kunna rekommendera den till olika grupper, professionella eller ideella, som i lugn och ro med lyhörd och effektiv ledning vill arbeta med utvecklingsfrågor.” Agneta Niklasson, Ordförande i tekniska nämnden, Motala


mangfald_Mångfald – utmaningar, möjligheter och metoder

Vilka vinster finns det med mångfald på arbetsplatsen?  Hur kan vi öka mångfalden, samt hur hanterar vi vägen dit på bästa sätt?

Vi utforskar hur udda svensk kultur är ur ett globalt perspektiv, och garanterar en hel del aha-upplevelser och igenkännande skratt! Forskning visar att vi löser problem mest effektivt och hållbart, genom att ha en variation av människor inom verksamheten. Samtidigt vet vi, att det krävs mer av alla i en omställningsprocess, där nya perspektiv och bakgrunder ska inkluderas.
Vi ger er tips och verktyg för att skapa en positiv utveckling!  Intresseanmälan


grandmother-453131_1280

Generationsmöten och generationsöverlämning
– vår tids stora utmaning

Hur förbättras chanserna till en lyckad generationsöverlämning?

Vi lever i en tid där stora pensionsavgångar krockar med ett allt mer generationssegregerat samhälle. Vitterskogs erbjuder att ta del av mångårig erfarenhet av att hantera generationsklyftorna, att anpassa verksamheter för att bli inkluderande och öka attraktionskraften både som organisation utåt, samt för att attrahera ny arbetskraft. Intresseanmälan


Vitterskogs utbildningar riktar sig främst till personer i ledande roll. Vi utbildar gärna övrig personal men en grund i Vitterskogs kvalitetssäkring av tjänsterna är ”chefen först”. Den bestående effekten av en kompetenshöjning hos personalen stärks avsevärt om den eller de med chefsroller får tillgång till samma termer och fakta.

Ledarskap


puzzleKonflikthantering för chefer
– analysera, agera och hantera

Hur vet du hur du ska agera, när det uppstår osämja på arbetsplatsen? Hur hindras det från att hända igen?

Få hjälp via Vitterskogs att få en ny, mer konstruktiv syn på konflikter och hitta en konflikthanteringsstil som passar dig! Vi har en gedigen verktygslåda av olika angreppssätt och metoder som vi matchar med dig som person. Då blir ditt ledarskap hållbart, även när det blåser som mest! Intresseanmälan


kopp_glad (1)Stresshantering och ledarskap
– verktyg för stärkta chefsinsatser

Hur hanterar du stress, dig själv och dina medarbetare under press?
Utveckla ledarskapet genom medveten närvaro. Det är hälsofrämjande, relationsstärkande och gör dig mer effektiv i arbetsprocessen. Mindfulness stärker din förmåga att överblicka och ta beslut som är bra både för lång och kort sikt. Men framförallt får det dig att må bättre, helt enkelt. Vitterskogs gör mindfulness begripligt. Intresseanmälan


– Ge oss en budget och vad ni vill åstadkomma så återkommer vi med ett skräddarsytt innehåll. För ordinarie paketpris och timmar se PrislistaIntresseanmälan

Comments are closed